SIKKERHETSGJENNOMGANG

Denne testen er gratis, og gir en indikasjon på hvordan bedriften din er sikret mot de vanligste Cyber-truslene. Sikkerhet kan ikke undervurderes, og er kritisk i forhold til verdisikring og samfunnssikkerhet.

 

PC Support har i tillegg utviklet en komplett test. Denne gjennomføres av våre konsulenter, og sjekker alle de sikkerhetsaspektene som Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM) peker på. Svakhetene som avdekkes gir et godt grunnlag for valg av strategi og tiltak som ivaretar hensynene til sikkerhet, brukervennlighet og kostnader.

Men som sagt: Ta gratis-testen først.

 

 

Gjennomgå sikkerhets wizard