Dette er en spørsmål / påstand sekvens som gjør PC Support AS i stand til bedre å kunne veilede deg og ditt firma til økt 
og forbedret sikkerhet i nettverk, på PC'er og servere.

Svar og merk så mange spørsmål/påstander som mulig, de som ikke besvares vil bli vektet med verdi null (0).

SPØRSMÅL / PÅSTAND
1.39Vi har utarbeidet en oversikt eller flytdiagram som viser alle våre prosesser og aktiviteter, hvor kritiske disse er og hvordan de avhenger av IKT-løsninger. 
1.48Vi har tenkt gjennom hvilke krav vi vil sette til egen IKT sikkerhet, og har oversikt over ev. regelverk, bransjenormer og avtaler som stiller krav til vår IKT sikkerhet.
1.49Vi har en IKT instruks for alle ansatte.
SPØRSMÅL / PÅSTAND
2.32Er server og nettverkskomponenter fysisk sikret med låst rom eller skap?
2.33Skap og serverrom fremstår ryddig og oversiktlig.
2.34Er adgangen til arbeidsstasjoner sikret slik at uvedkommende ikke får tilgang til disse?
2.36Server og nettverk er sikret mot strømbrudd med UPS.
SPØRSMÅL / PÅSTAND
3.43Vi har oversikt over alt IKT utstyr.
3.44Vi har kontroll på oppdatering av operativsystem, programvare og firmware på enheter
3.45PCer, mobiltelefoner, nettbrett er kryptert
3.46Vi har en løsning for antivirus / endepunktssikkerhet
3.47Brukere har administratorrettigheter på egen PC
SPØRSMÅL / PÅSTAND
4.20Nettverket er segmentert i ulike sikkerhetssoner.
4.21Vi har sikret våre trådløse nettverk med de best tilgjengelige sikkerhetsmekanismene.
4.24Vi har en VPN løsning som sørger for at våre ansatte kan nå interne systemer på en sikker måte når de ikke er på kontoret.

Du har nå fullført spørsmål/påstand sekvensen(e).

Vennligst fyll ut skjema med Navn, firma, e - post adresse og mobilnr og klikk "Finish".

Skjema MÅ fylles ut for å kunne motta sikkerhetsrapport.

Fornavn 
Etternavn 
Firma 
E-post  
Mobil nr.